Hjem

Group 3: Philosophy and psychology

The Humanities and Social Sciences Division

Ordinary members
Cappelen, Herman Wright
Emilsson, Eyjólfur Kjalar
Fjell, Anders Martin
Fricke, Christel
Føllesdal, Andreas
Gjelsvik, Olav
Gjesdal, Kristin
Johansen, Thomas Kjeller
Laeng, Bruno
Linnebo, Øystein
Morreau, Michael
Ramberg, Bjørn Torgrim
RundBjørn, Rishovd
Serck-Hanssen, Camilla
Vetlesen, Arne Johan
Vollrath, Margarete Erika Maria
Walhovd, Kristine Beate


Above the age of 70
Elster, Jon
Føllesdal, Dagfinn
Gjesme, Torgrim
Hannay, Robert Alastair
Hellesnes, Jon
Helstrup, Tore
Magnussen, Svein Jean
Reinvang, Ivar Reinholt
Roll-Hansen, Nils
Skirbekk, Gunnar
Smedslund, Jan
Sundet,  Jon Martin
Teigen, Karl Halvor
Torgersen, Svenn Omar
Wyller, Egil Anders

Number of members: 32

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS