Hjem

Biodiversitet

Scientific conferences

Location: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

26 March 2019 at 15:00

Deltagelse kun ved invitasjon

Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd arrangerer for syvende gang en felles konferanse.

Vi stiller følende spørsmål til forskere, næringsliv og forvaltere: "Er det en forsvarlig balanse mellom produksjonen av økosystemtjenester og bærekraftig ressursbruk her til lands og globalt?"

Program kommer

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS